Het Zijper Landschap heeft diverse zaken 'onder handen', waar vooral een lange adem voor nodig is.
Hieronder een korte opsomming van al dan niet afgeronde projecten.
Klik op het onderwerp hieronder voor meer informatie.

 

Helmweg 10 Groote Keeten

HZL-dossierhouder: Wim van der Poel

Op de plek van de vervallen boerderij aan de Helmweg 10 in Groote Keeten is een plan ontwikkeld om een hotel met 60 kamer en een restaurant te realiseren. Het Zijper Landschap vindt dit een veel te massaal project voor het kleine dorpje en de kwetsbare natuur er omheen.
De meerderheid van de bewoners van Groote Keeten hebben aangegeven dat zij meer zien in de bouw van woningen (voor zelfbewoning) op deze plek en vrezen dat met de komst van dit hotel + evt. aanleg van recreatiewoningen in de Boskerpolder de identiteit van Groote Keeten (rust en ruimte) volledig en definitief teniet wordt gedaan. Bij de Raad van State is bezwaar aangetekend door HZL.Het leek erop dat, na gerechterlijke uitspraak het plan niet doorging. Na aanpassing van de provinciale regelgeving + aanpassing van de opgave stikstofdepositie is dit gerepareerde bestemmingsplan door de gemeenteraad van Schagen goedgekeurd. Door HZL is pro-forma beroep aangetekend in de verwachting dat de berekende stikstofdepositie aanvechtbaar is.

 

Pallas, Pettemer Duinen

HZL-dossierhouder: Friso Teerink

Jarenlang is gesproken, overlegd en geruzied over, gelobbied voor vervanging van de oude reactor door de  bouw van een nieuwe kernreactor in de Pettemer Duinen. Begin 2023 was de kogel door de kerk, de bouw en de exploitatie gaat door.

Vereniging Het Zijper Landschap verwacht door deze bouw en de exploitatie van de kernreactor Pallas dat er enorme schade wordt toegebracht aan de natuur in het beschermde Natura 2000 gebied Pettemerduinen.

Het doorgaan van Pallas tast daarbij de geloofwaardigheid aan van de eerder aangekondigde- en door de overheid nog aanvullende te nemen stikstofmaatregelen, die de agrarische sector hard treffen.

Het Zijper Landschap is van  mening dat medische isotopen, welke met PALLAS-reactor worden geproduceerd kunnen, voor een deel ervan nu, en vanaf 2026 in zijn totaliteit goedkoper, sneller en met minder ingrijpende technieken in Nederland worden geproduceerd met name door de fabriek van Shine in Veendam. Dus Pallas is volstrekt overbodig.

 

Het Korfwater, Petten

HZL-dossierhouder: Alie Kraaij

Er zijn vergevorderde plannen om het terrein van de huidige camping Corfwater in Petten te veranderen in een luxueus resort met sjieke vakantiewoningen en een ontspannings resort. Daarnaast is het de bedoeling om het voormalig kindertehuis om te bouwen in een groot hotel met bijbehorende fasciliteiten. Het betreft  grootschalige plannen voor een klein dorpje, waarvan de verwachting is dat het voor het dorp weinig oplevert, maar wel veel druk geeft op de toegangswegen en op de, toch al zo kwetsbare, kustnatuur.

 

HZL-dossierhouder: Wim van der Poel

Dit betreft een langdurig project waarvan het einde juridische gezien in zicht komt. Het verzet door HZL is hierbij vooral ingegeven om te voorkomen dat oud, historisch open landschap verloren gaat. Ook wil HZL de beschermde flora en fauna in het nabijgelegen Natura 2000 gebied (Duingebied tussen Den Helder en Petten) gevrijwaard zien van verdere beschadiging/vernietiging. Als de plannen van ontwikkelaar doorgaan worden er in 6 jaar tijd 350 recreatiewoningen neergezet. Aan de Voorweg zullen 14 ‘burgerwoningen” worden toegevoegd. Het wachten is op de uitnodiging door de Rechtbank te Haarlem.

 

Transformatorstation Sint Maartensbrug

HZL-dossierhouder: Betsy Schoorl

 

HZL-dossierhouder: Wim van der Poel
Betreft de aanleg van een ‘experimenteel’ zonnepark t.b.v. TNO. De plannen hiervoor strookten niet met de bestaande regelgeving welke binnen de gemeente Schagen van toepassing was; deze gemeentelijke regels en het betreffende plan zijn lopende het bezwaartraject aangepast. Door de Raad van State is onlangs akkoord gegaan met de uitgebreide aanvullende motivatie door de gemeente Schagen waarmee deze rechtsgang is beëindigd.