Algemene ledenvergadering

Eén keer per jaar houdt Het Zijper Landschap een algemene ledenvergadering . Hiervoor krijgt u, als u lid bent of donateur,  een digitale uitnodiging.

 

Dinsdag 16 mei 2023 hebben we samen met onze leden de Algemene Leden Vergadering gehouden in het Dorpshuis De Uijtkijk te Sint Maartensbrug.

Carla le Fèvre heeft haar functie neergelegd (met de belofte als het nodig is, beschikbaar te zijn met haar kennis en know-how ten aanzien van de ledenadministratie)
Betsy Groen- Schoorl had al enige tijd met het bestuur 'meegedraaid' en omdat dat prima was bevallen, heeft zij zich aangemeld om zitting te nemen in het bestuur. In de vergadering werd enthousiast gereageerd en haar benoeming is een feit.

Belangrijkste punten waren:

  • de financiën met de kascontrole
  • het aantreden en verwelkomen van Betsy Schoorl Groen als nieuw bestuurslid. Betsy is geschoold als bioloog/ecoloog en heeft jaren gewerkt voor de overheid op milieu- en natuurgebied.
  • het afscheid nemen van Carla Le Fèvre als bestuurslid, die meer dan 15 jaar actief is geweest voor de vereniging.
  • de Missie en Visie van Het Zijper Landschap als praatstuk.
  • de lancering van de nieuwe Website! Annemarie Hoenderdos liet via een scherm een fris ogende en informatieve site van onze Vereniging aan de leden zien.

Al met al een zeer levendige vergadering waarbij een ieder met zijn of haar mening voldoende aan bod kwam!

 

 

 

 

 
 
 
Afscheid van Carla le Fèvre ( in het midden)
links voorzitter Friso Teerink
recht bestuurslid Alie Kraaij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het afscheidcadeau

 

Ook bloemen voor Annemarie Hoenderdos
voor het maken van de website.