Statuten
De vereniging heeft haar statuten bij, toentertijd notariskantoor Vrieling, vast laten leggen op 9 april 1998, door Meester Harm Vrieling. De naam van de vereniging was indertijd Houd Zijpe Leefbaar.
Na de fusie van de gemeente Zijpe met de gemeenten Harenkarspel en Schagen is besloten de naam te veranderen in Het Zijper Landschap. Dit is statutair vastgelegd, bij hetzelfde notariskantoor, nu geheten Het Zijper Notaris Kantoor op 4 maart 2014 bij Meester Jeroen Meegdes.

 

Strategisch Plan 2023-2027
Op 9 april 1998 is de Vereniging Houd Zijpe Leefbaar, de voorloper van Het Zijper Landschap, opgericht. De vereniging bestaat in 2023 dus 25 jaar. Alle aanleiding om daar in 2023 aandacht aan te besteden en de plannen voor de komende jaren vast te leggen en bekend te maken.
 
 
foto: Annemarie Hoenderdos