Het behoud van het Zijper Landschap
(of Lid worden van Het Zijper Landschap)

 

De vereniging Het Zijper Landschap heeft sinds de oprichting veel werk verricht om de Zijper polder en omgeving te beschermen tegen ongebreidelde en ongewenste ontwikkelingen. Het heeft de Leefbaarheid van het Landschap voor mens en dier hoog in het vaandel staan. Om die leefbaarheid te behouden is er kennis en inzicht, en vooral liefde voor het landschap nodig!

Het blijkt steeds maar weer nodig om te strijden tegen bedreigingen in de vorm van uitbreiding recreatieterreinen, zonneparken, grote hotels, massale vakantieparken en grote hoeveelheden vakantiewoningen, bouwprojecten in- en dichtbij natuurgebieden en andere ontwikkelingen die de natuur en culturele waarden van het Zijper Landschap aantasten. Niet altijd worden de invloed en consequenties van dit soort bebouwingen herkend en onderkend en soms worden ze zelfs genegeerd.

Alle ontwikkelingen rondom bovengenoemde zaken worden in de gaten gehouden door het HZL-bestuur en haar leden. Waar nodig worden instanties als gemeenten en/of Provincie gevraagd om op te treden bij het overtreden van wettelijke regels.
Maar het liefst denkt de HZL mee als er plannen worden gemaakt en adviseert graag om zo de belangen van het Zijper Landschap te behartigen, in gesprek vooraf in plaats van bestrijden achteraf.
Het Zijper Landschap is in staat gebleken om invloed te kunnen uitoefenen op het behoud van het landschap, zoals beschreven is in de doelstelling van de verening.

Dat vrijwilligers vinden voor bestuurlijke taken soms een lastige zoektocht is, is algemeen bekend. Daarom is het bijzonder te noemen en zijn we er trots op zijn dat in de Ledenvergadering in september 2022 er drie nieuwe bestuursleden zijn aangesteld om het bestuur weer (bijna) voltallig te maken.

De vereniging kan alleen nog meer leden gebruiken om het draagvlak groter te maken en zo nog meer te kunnen bereiken.

Twijfelt u nog?
Kijk nog eens goed om u heen, bijv. tijdens een fiets-of wandeltocht.
Geniet van het weidse landschap, de bijzondere boerderijen, het strand en de duinen, de molens en polders, de vogels en de wolken en besluit dan om lid te worden van Het Zijper Landschap! ( klik hier om lid te worden)


Nog rondkijken in De Zijpe? Klik dan hier voor 4 mooie wandel/fietstochten!