De informatie/verslaglegging is op chronologische volgorde.

 

Klik hier om de historie van de vergunningen van de Pallasreactor te lezen.

 

Visie Vereniging Het Zijper Landschap

Vereniging Het Zijper Landchap is tegen de bouw van een kernreactor in de Pettemerduinen.

Door de bouw en de exploitatie van de kernreactor Pallas wordt enorme schade toegebracht aan de natuur in het beschermde Natura 2000 gebied Pettemerduinen. De verhoogde stikstofdepositie ter plaatse, kan alleen worden tegengegaan door af te zien van bouw van deze PALLAS-reactor.

Het (laten) doorgaan van Pallas tast daarbij de geloofwaardigheid aan van de eerder aangekondigde- en door de overheid nog aanvullende te nemen stikstofmaatregelen, die de agrarische sector hard treffen.

Medische isotopen welke met PALLAS-reactor worden geproduceerd kunnen voor een deel ervan nu, en vanaf 2026 in zijn totaliteit goedkoper, sneller en met minder ingrijpende technieken in Nederland worden geproduceerd met name door de fabriek van Shine in Veendam. Dus Pallas is volstrekt overbodig.

Pallas een onbegrijpelijk project

Klik hier voor het verslag en conclusie van Stichting Pettemer Duinen, Stichting Duinbehoud en de vereniging Het Zijper Landschap over Medische isotopen en de Pallasreactor

 

 

Kernreactor Pallas

De laatste tijd staat de Kernreactor Pallas weer volop in het nieuws! Het blijkt echter dat het voor de

gewone lezer lastig is om uit verschillende berichtgevingen een duidelijk en op waarheid berustend

verhaal te filteren. Omdat het voor veel partijen uitermate belangrijk is om goed op de hoogte te zijn

wat de plannen zijn met de reactor is er voor belangstellenden een informatieavond gepland door de

Vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij. Ook Het Zijper Landschap sluit zich daarbij aan.

Op donderdag 29 september om 19.30 uur organiseerde de Vereniging Pettemerduinen

Kernreactorvrij een informatieavond over de productie van medische isotopen en de rol van Pallas bij

de nieuw te bouwen kernreactor in de Pettemerduinen. Ook leden  waren daarbij welkom.

Vanaf zeven uur is de zaal open en om half acht start het programma. De toegang is gratis evenals de

koffie, een vrijwillige bijdrage aan het einde van de avond is echter welkom. Opgave voor de avond

met een mail naar: pettemerduinen@gmail.com wordt op prijs gesteld.

 

Pallas; Petten verslag van de voorzitter december 2022
De cruciale vraag blijft; is het echt nodig?
Samen met de Stichting Duinbehoud, de Vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij hebben we op 5
december jl. beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning die door de gemeente is verleend om
de bouw van een nucleaire reactor en bijbehorende gebouwen mogelijk te maken.
Het is een heel uitgebreid beroepsschrift met tal van bezwaren. De hoofdlijn van het beroepschrift is
dat tegenspraak en tegenspel op geen enkele wijze wordt geduld. Het lijkt een niet te stoppen trein.
Op zichzelf beschouwd is het natuurlijk al een krankzinnige gedachte om een grote nucleaire reactor
te willen bouwen midden in een Natura 2000 gebied. Temeer daar de reactor aantoonbaar volstrekt
overbodig is. Het is dan ook niet vreemd dat er nooit private investeerders zijn gevonden om in deze
kernreactor te investeren. De staat, dus wij allemaal, draaien op voor de kosten en de natuur en het
milieu zijn het slachtoffer. Nu wordt gesproken over een investering van 2 miljard euro (was
oorspronkelijk slechts 400 miljoen). Maar ervaringen met dit soort projecten in de buitenlanden leert
dat dit bedrag snel kan oplopen. Maar bij Pallas kijken ze niet op een eurootje en worden de duurste
advocaten van de Zuidas ingehuurd om recht te praten wat krom is. De Amerikanen die in Veendam
een isotopenfabriek zonder kernsplijting bouwen die direct concurreert met Pallas zijn ervan overtuigd
dat de Europese regels tegen ongeoorloofde staatssteun de bouw van Pallas onmogelijk zullen
maken. Zij zijn een procedure gestart bij het Europese hof. Dat weerhoudt ons er niet van om beroep
aan te tekenen tegen het besluit van de gemeenteraad van Schagen om de bouw van Pallas mogelijk
te maken.