Het Ananasbos


foto: Paul Scholder

SCHAGEN – Het recente overleg tussen een werkgroep van bezorgde omwonenden en belanghebbenden over de plannen van een camping in het Ananasbos en wethouder Kruijer heeft niet veel nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Het overleg was het gevolg van een uitgebreide brief ondertekend door ruim 45 verontruste inwoners. De gemeente gaf aan de bezwaren serieus te nemen en deze mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming. Alie Hielkema was namens Het Zijper Landschap aanwezig en de ontwikkelingen op de voet volgen.

https://schagenplus.nl/geen-nieuwe-inzichten-over-nktc-camping-in-ananasbos/

 

Nieuws Ananasbos

De NTKC organiseert op zaterdagmiddag 16 september 2023 een bijeenkomst om een Ontwerpplan te presenteren over de inrichting van het Ananasbos. Het oorspronkelijke bestemmingsplan zou dan hierop aangepast moeten worden.

Meer info volgt in de volgende bewonersbrief.