De informatie/verslaglegging is op chronologische volgorde.

 

Dossier Helmweg 10, Groote Keeten.

 

 

 

 

Klik op onderstaande link om het raadsvoorstel te kunnen lezen.
https://www.hetzijperlandschap.nl/media/3._portefeuilles/Helmweg_Groote_Keeten/RV_Bestemmingsplan_Helmweg_10_te_Groote_Keeten.pdf

 

Noord Hollands Dagblad regio Schagen, 5 oktober 2022

 

 

Project Helmweg 10 (verslag  september 2022)

Het Zijper Landschap is blij met de uitspraak van de (3) rechters van de Raad van State!

De gedane (juridische) inspanningen zijn hiermee beloond!

Het beoogde hotel met maximaal 60 kamers aan de Helmweg 10 in Groote Keeten gaat er niet

komen!

De door de ontwikkelaar aangeleverde getallen over de te verwachten stikstofuitstoot waren niet op orde. Ook is de ontwikkelaar (op advies van de gemeente) er ten onrechte van uitgegaan dat de provinciale regelgeving geen probleem zou zijn. Dat laatste bleek niet het geval. De RvS oordeeldedat de bouwlocatie in Bijzonder Provinciaal Landschap staat en dat betekent dat ‘stedelijke

ontwikkeling’ (als bijv. een hotel) daar niet is toegestaan. Wel mogen in dit BPL-gebied maximaal 11 woningen worden gebouwd. Naar dat laatste hebben veel inwoners van Groote Keeten wel oren

naar, mits deze woningen ook daadwerkelijk permanent bewoond worden.

De ontwikkelaar (fam. de Boer) is teleurgesteld en beraadt zich over de eventuele vervolgstappen.

De gemeente Schagen zegt dat de initiatiefnemer aan zet is.

 

Toch bouw van hotel met 60 kamers + restaurant

Door de Raad van State is door het bestemmingsplan voor dit beoogde hotel met 60 kamers +
restaurant, een streep gehaald; de gemeente Schagen kreeg echter wel de mogelijkheid tot
‘reparatie’. Na een ‘update’ van de provinciale regelgeving + aanpassing van de opgave
stikstofdepositie is dit gerepareerde bestemmingsplan door de gemeenteraad van Schagen
goedgekeurd. Dit ondanks onze gedane inspraak
Zie beeldregistratie: Vergaderingen/Oordeelsvormende-vergadering/2022/11-
oktober/19:30/Bestemmingsplan-Helmweg-10-te-Groote-Keeten-2022

tijdens de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad en bliksembezoeken aan de fracties
voorafgaande aan de besluitvormende raadsvergadering.
Door HZL is aansluitend pro-forma beroep aangetekend in de verwachting dat de berekende
stikstofdepositie aanvechtbaar is.